Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny t.2

  • Dostępność: Brak Brak
  • szt.
  • Cena netto: 0,01 zł 0,01 zł
  • Autor: Wojtal Mariola, Żurawicka Danuta (red. nauk.)
  • ISBN: 978-83-935324-1-4, 978-83-7511-176-7
  • Rok wydania: 2014
  • Liczba stron: 229
  • Wydawnictwo: Wyd. PMWSZ w Opolu, Wyd. Instytut Śląski

15 lipca 2020 roku nastąpiło formalne włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w struktury Uniwersytetu Opolskiego na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 roku.

Wydawnictwo Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (wykaz MNiSW wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe,  liczba porządkowa wykazu: 629, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 72 900; ISBN-978-83-935324-…) prowadziło systematyczną działalność wydawniczą w latach 2013-2020.

Wydawnictwo PMWSZ publikowało głównie monografie naukowe i podręczniki, promując najnowsze badania naukowe i dorobek naukowy pracowników PMWSZ. Prace koncentrowały się na najnowszych osiągnięciach naukowych medycyny, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa, położnictwa oraz fizjoterapii, a także neonatologii, pediatrii, chorób cywilizacyjnych, zagadnień rehabilitacji, profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej, doświadczeń pacjenta w związku z chorobą i bólem, etyki medycznej. Ponadto akcentowały holistyczny wymiar leczenia, procesu pielęgnacji i rehabilitacji, propagowały  i popularyzowały nowoczesne rozwiązania praktyczne w pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii, a także kosmetologii, dietetyce, szeroko pojętym zdrowiu publicznym.

Misją Wydawnictwa PMWSZ w Opolu było umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do monografii naukowych i podręczników. Publikacje wydawane były głównie w sposób niekomercyjny,  w systemie Open Access po zakończeniu opracowania wydawniczego wersji drukowanej i elektronicznej.

Publikacje PMWSZ w Opolu są nadal dostępne w wersji elektronicznej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej:
www.dbc.wroc.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=206

Zapraszamy do czytania!