Zapowiedzi wydawnicze

 

 

Badora Krzysztof, Nita Jerzy, Ochrona georóżnorodności na Opolszczyźnie jako element systemu ochrony krajobrazu

Czaplińska Joanna (red. nauk.), „Studia et Documenta Slavica” 1(1)

Czaplińska Joanna (red. nauk.), „Studia et Documenta Slavica” 1(2)

Gołębiowska Anna,  Świder Małgorzata  (red. nauk.), Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej

Jastrzębowska Grażyna, Góral-Półrola Jolanta, Kozołub Artur (red. nauk.), Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka in honorem Maria PąchalskaKaczorowski Włodzimierz (oprac. i wyd.), Franciszek Salezy Jezierski. O bezkrólewiach w Polszcze i o wybieraniu królów począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do naszych czasówMaziarz Antoni (red. nauk.), In servitute scientiae. Biografistyka, Galicja, Druga Rzeczypospolita. Księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci profesora Leszka Kuberskiego

Modrzejewska Krystyna (red. nauk.), Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone, No.4

Słodczyk Janusz (red. nauk.), „Studia Miejskie” t. 26