Zapowiedzi wydawnicze

 

 

 • TADEUSZ LEWANDOWSKINo More Polglish! A Polish Student`s Handbook for Understanding and Eliminating Interlingual Errors 

Tadeusz Lewandowski, Ph.D., is an American native speaker and head of the Department of American Literature and Culture at the University of Opole, Poland. His book is the result of over a decade of working with Polish students of English. Its aims are to catalog and explain common errors derived from Polish language transfer, and ultimately help readers speak confidently, correctly, and idiomatically.

 Tadeusz Lewandowski jest rodowitym użytkownikiem języka angielskiego pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych oraz kierownikiem Zakładu Kultury i Literatury Amerykańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Podręcznik jego autorstwa to wynik kilkunastu lat pracy z polskimi studentami języka angielskiego. Za cel stawia sobie sklasyfikowanie i wyjaśnienie najczęstszych błędów będących wynikiem interferencji międzyjęzykowej po to, żeby pomóc czytelnikom wypowiadać się w sposób swobodny, poprawny i idiomatyczny.

Podręcznik adresowany jest do studentów języka angielskiego, uczniów szkół średnich, nauczycieli i wykładowców prowadzących zajęcia dotyczące praktycznej znajomości języka angielskiego oraz wszystkich osób, które chcą udoskonalić swoje kompetencje językowe. 

 

 • CHLEBDA WOJCIECH (RED. NAUK.), Podręczny Idiomatykon polsko-rosyjski z.10
 • CHOROŚ BŁAŻEJ, ZUBA KRZYSZTOF (RED. NAUK.), Parlament Europejski i struktura instytucjonalna i polityczna Unii Europejskiej
 • GANOWICZ EWA, Inkluzywna funkcja bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • HONKA NORBERT, Przemiany samorządu terytorialnego w Niemczech (1945–2017)
 • KISIELEWICZ DANUTA,  SAWICKI MARIUSZ (RED. NAUK.), Dowód istnienia. Księga Jubileuszowa ofiarowana Stanisławowi Sławomirowi Niciei w 45-lecie pracy naukowej
 • KOPCZAK-WIRGA ANNA, Od inności do normalności. Turystyka zagraniczna Polaków w mozaice wspomnień
 • KOZDRAŚ GRZEGORZ, Sztuka walki judo metodą wspomagania rozwoju uczniów szkół podstawowych
 • KOZIARSKI STANISŁAW, WRÓBEL RADOSŁAW, Zmiany struktury użytkowania gruntów miast województwa opolskiego
 • KULSKA JOANNA, Między sacrum i profanum. Rola czynnika religijnego w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju
 • LEDWINA ANNA (RED. NAUK.), L’enfant dans la littérature d’expression française et francophone
 • PUDELKO BRYGIDA, Towards the New Woman. Historical and Socio-Political Changes in Britain which Contributed to the Formation of the New Woman and their Reflection in the Selected Novels by May Sinclair and H. G. Wells
 • WEISSBROT-KOZIARSKA ANNA, DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA IWONA (RED. NAUK.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 5.