Zapowiedzi wydawnicze

 

Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red. nauk.), Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny


Brągiel Józefa, Górnicka Beata (red. nauk.), Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie

Czaplińska Joanna (red. nauk.), „Studia et Documenta Slavica” 1(1)

Czaplińska Joanna (red. nauk.), „Studia et Documenta Slavica” 1(2)

Duszka-Jakimko Hanna, Alternatywne rozwiązywanie sporów. Pomiędzy instrumentalną
a komunikacyjną wizją prawa

Kaczmarek-Wiśniewska Anna, La vie quotidienne à Paris selon les chroniques d’Émile Zola : un regard oblique

Kaczorowski Włodzimierz (oprac. i wyd.), Franciszek Salezy Jezierski. O bezkrólewiach
w Polszcze i o wybieraniu królów począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do naszych czasów

Kaczorowski Włodzimierz (red. nauk.), „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” t. XV/3

Malinowska Ewa (red. nauk.), „Stylistyka” t. XXVI

Słodczyk Janusz (red. nauk.), „Studia Miejskie” t. 26

Śliz Anna, Wielokulturowość: stygmat współczesnego świata? Próba analizy socjologicznej