Studia i Szkice Slawistyczne nr XI. NA POGRANICZU NAUK I KULTUR.Tom poświęcony Profesorowi Bronisławowi Kodzisowi

 • Dostępność: Brak Brak
 • szt.
 • Cena katalogowa: 31,32 zł
 • (Cena katalogowa: 29,00 zł)
 • Rabat: -15,66 zł
 • (Rabat: -14,50 zł)
 • Cena netto: 14,50 zł 15,66 zł
 • Autor: Giej Maria, Wielg Tomasz (red. nauk.)
 • ISSN: 1644-4191
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 350
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Teksty pomieszczone w pracy zbiorowej „Na pograniczu nauk i kultur” dotyczą głównie pierwiastków – by tak rzec – diasporycznych: różnych aspektów życia Słowian Wschodnich na emigracji. W poszczególnych artykułach zostały rozpatrzone problemy przede wszystkim rosyjskiej literatury emigracyjnej (dotyczące twórczości M. Kuźminy-Karawaewej, G. Iwanowa, G. Gazdanowa i in.) oraz różne zjawiska kulturowe na emigracji (znane i nieznane postacie baletu rosyjskiego na emigracji; wielcy twórcy muzycznej kultury europejskiej w piśmiennictwie emigracyjnym Siergieja Rachmaninowa, działalność teatralna M. Agniwcewa w Berlinie w latach 20. ubiegłego wieku i in.). W tomie znajdują się również teksty poświęcone twórczości pisarzy i poetów polskich (np. artykuł o zainteresowaniach Mickiewicza Kaukazem), białoruskich (np. artykuł o M. Dworzeckim, R. Gareckim, U. Karatkiewiczu) i ukraińskich (np. o T. Szewczence, J. Janowskim).
Praca jest adresowana do rusycystów, polonistów, białorutenistów, ukrainistów, do studentów filologii rosyjskiej, polskiej, białoruskiej, ukraińskiej, do osób zainteresowanych literaturą i kulturą rosyjską, polską, białoruską i ukraińską