Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi, Studia i Monografie nr 521

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 21,00 zł 22,05 zł
  • Autor: Bokszczanin Anna
  • ISBN: 978-83-7395-662-9
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2015
  • Liczba stron: 228
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Zagrożenie występowaniem katastrof jest wciąż duże, a ich negatywne skutki mogą być bardzo poważne zarówno dla pojedynczych osób, jak i całych społeczności. Badania reakcji młodych ludzi, którzy doświadczyli klęski katastrofy, skupiają zainteresowanie teoretyków stresu oraz praktyków zajmujących się psychologiczną interwencją. Monografia poświęcona jest przeglądowi aktualnej wiedzy, teoriom i empirycznym doniesieniem na temat psychicznych i społecznych reakcji młodzieży po doświadczeniach katastrofy ze szczególnym naciskiem na pozytywne następstwa stresu. W książce znajdują się także badania własne autorki przeprowadzone w grupie młodzieży szkolnej, która doświadczyła klęski powodzi w Piechowicach (woj. dolnośląskie) w 2006 roku.

Monografia jest skierowana nie tylko do psychologów i studentów psychologii, ale również do pedagogów, socjologów, lekarzy, pracowników socjalnych oraz wszystkich osób zainteresowanych psychologicznymi następstwami stresu i traumy.