Posthumanizm a prawoznawstwo (STUDIA I MONOGRAFIE NR 492)

 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • szt.
 • Cena katalogowa: 23,10 zł
 • (Cena katalogowa: 22,00 zł)
 • Rabat: -11,55 zł
 • (Rabat: -11,00 zł)
 • Cena netto: 11,00 zł 11,55 zł
 • Autor: Sulikowski Adam
 • ISBN: 978-83-7395-565-3
 • Format: B5
 • Rok wydania: 2013
 • Liczba stron: 238
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Praca dotyczy problematyki dotychczasowego i potencjalnego wpływu myślenia posthumanistycznego na prawoznawstwo (nauki prawne i orzecznictwo). Autor wychodzi z założenia, iż zachodnia teoria i praktyka prawa znajdowała się, co najmniej od kilku stuleci pod wpływem myślenia humanistycznego; przedstawia przy tym w sposób krytyczny wobec dominujących sposobów myślenia i pisania o nich, dzieje i charakterystyczne cechy takiego myślenia. Następnie wyróżnia trzy nurty filozoficzne, które można określić wspólnym mianem posthumanizmu – posthumanizm poststrukturalistyczny, technologiczny i biocentryczny oraz podejmuje próbę diagnozowania dotychczasowych oddziaływań tych nurtów na prawoznawstwo oraz ich potencjału w zakresie wywołania dalszych zmian w treści prawa i w jego teoretycznych ujęciach.
Praca adresowana jest przede wszystkim do prawników zainteresowanych filozofią prawa (studentów, doktorantów, prawników – naukowców i praktyków) a także do przedstawicieli nauk społecznych oraz szeroko-pojętej humanistyki