Mchy w biomonitoringu środowiska

  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • szt.
  • Cena netto: 18,00 zł 18,90 zł
  • Autor: Kłos Andrzej
  • ISBN: 978-83-01-19434-5
  • Format: B5
  • Rok wydania: 2017
  • Liczba stron: 188
  • Wydawnictwo: PWN- Warszawa

Treści zawarte w tej monografii stanowią kompendium wiedzy gromadzonej od lat 60. XX wieku, dotyczącej właściwości sorpcyjnych mchów oraz sposobów ich wykorzystania w biomonitoringu zanieczyszczenia aerozolu atmosferycznego. Przegląd literatury uzupełniono wynikami i wnioskami z badań własnych.

O Autorze:

    Dr hab. Andrzej Kłos, profesor Uniwersytetu Opolskiego, jest autorem i współautorem ponad stu publikacji naukowych, w tym blisko trzydziestu prac opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie fizykochemii procesów biosorpcji oraz badań biomonitoringowych. W 2009 r. ukazała się monografia jego autorstwa pt. Porosty w biomonitoringu środowiska. W latach 2013-2016 w ramach grantu finansowanego przez NCBiR z Programu Badawczego Funduszy Norweskich prowadził badania biomonitoringowe na terenie Polski oraz na Svalbardzie. Bierze udział w badaniach biomonitoringowych realizowanych w ramach projektu ICP Vegetation.